Onnistumisen kautta huipputassuksi Villilässä!

Eilen meidät herätti laajasti mediassa levinnyt uutinen suojelukoirien väkivaltaisesta kouluttamisesta harrastajapiireissä. Väkivaltainen kouluttaminen ei kuulu minkään eläimen kouluttamiseen. Yhteiskunnassamme monet asiat ovat muuttuneet vuosikymmenten kuluessa -ei pelkästään koirankoulutus- ja tiedämme aikaisempaa enemmän tieteelliseltä pohjalta myös esimerkiksi lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä. Ihmiset ovat nykyään erittäin valveutuneita myös kaikissa eläinten pitoon ja kouluttamiseen liittyvissä asioissa. Maailma muuttuu.

Silti meitä koiraharrastajia on vielä moneen lähtöön. Varmasti kaikissa lajeissa edelleen esiintyy kouluttamisessa keinoja, jotka nykyaikana eivät ole enää yleisesti hyväksyttyjä.

Noutajan tulee työskennellä iloisesti ja vauhdikkaasti, valmiina tarvittaessa ottamaan tarkkaavaisesti lisäohjeita ohjaajalta vastaan. Noutajan kouluttamisessa kyse on luottamuksen rakentamisesta koiran ja ohjaajan välille, eikä siihen kuulu koiran tekeminen epävarmaksi tai kouluttaminen epäonnistumisen ja rangaistuksen kautta. Harva nykynoutaja tällaista käsittelyä enää kestäisikään, ja tällaisesta tuloksena voi olla epävarma ja ohjaajaansa välttelevä koira.

Hienoa on, että koulutusmetodimme ovat menneet hurjasti eteenpäin viimeisen 15 vuoden aikana! Myös viranomaiset, esimerkiksi Rajavartiolaitos, ovat uudistaneet koulutustapojansa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Paluuta entisiin aikoihin ei meillä ole, mutta ei ole asian kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista osoittaa ketään erityisesti sormellakaan .

Kaikkien noutajaharrastajien, ja lajia joko ammattimaisesti tai vaikkapa yhdistyksissä koiria kouluttavien, tulisi viimeistään nyt miettiä omat toimintatapansa läpi. Tarvittaessa tulisi hakea uutta tietoa ja kokemuksia mahdollisesti toisenlaisista koulutustavoista, jolloin kaikki osapuolet  -ja tärkeimpänä itse koira -nauttivat yhdessä tekemisestä yhä enemmän! Nykyaikaan kuuluu myös se, että ihmisillä alkaa olla varaa valita, mistä oppinsa hakevat.

Kouluttajien monipuolinen kokemus noutajalajeista, henkilökohtainen palaute ja kouluttajan koulutustyyli nousivat tärkeimmiksi asioiksi valita noutajakoulutuspalveluita juuri toteutetussa asiakaskyselyssämme. Ihmiset arvostavat erittäin paljon nykyaikaisia, eettisiä ja positiivisia koulutustapoja.  

Uskomme itse vahvasti, että iloisen, onnistumisen ja koiran itseluottamusta vahvistavan koulutuksen kautta pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Tervetuloa Villilään -meillä kaikki ovat huipputassuja!

Talviterveisin lumen keskeltä

Heli ja Timo