Villilän tavoitteena iloinen ja hyvinvoiva noutaja ja sen ohjaaja

Voiko koira oppia ja edetä vaikka huipulle saakka onnistumalla ja positiivisilla metodeilla koulutettuna? Miten tärkeää on koiran hyvinvointi? Meillä Villilässä tavoitteena on opettaa sinulle ohjaajana, kuinka harjoittelet koirasi kanssa niin, että onnistutte molemmat. Meille on tärkeää opettaa oikeaa tunnetilaa niin koiralle kuin sen ohjaajallekin.

Olen itse huomannut, kuinka koiran kanssa voi edetä vaikka kuinka pitkälle, vaikka sitä ei viedä ns. epämukavuusalueelle. Harjoitukset voidaan rakentaa niin, että koira etenee onnistumisien kautta uudelle tasolle ?. Avainasemassa on tunnistaa koiran käyttäytymisestä oleelliset tunnetilat. Iloisen koiran tunnistaminen on helppoa, mutta joskus ahdistuneisuus ja pelko jäävät ohjaajalta huomiotta.

Tämä voi olla myös tahatonta ohjaajan puolelta. Pelon ja ahdistuneisuuden huomiotta jättäminen koulutuksessa vähentää koiran hyvinvointia ja koulutus edistyy hitaammin tai ei lainkaan. Mutta koiraa tulee voida tukea koulutuksessa oikeiden tunnetilojen löytämisessä. Yksi tärkeimmistä on itsehillinnän opettaminen koiralle rakentavasti -siten, ettei siltä viedä iloa työskennellä. Tähtäimessä on iloisesti yhteistyössä ohjaajan kanssa tehokas metsästyskoira.

Oheisessa artikkelissa on kerrottu viimeisimpiin tieteellisiin tutkimuksiin perustuen eri koulutusmetodien vaikutuksesta koiran hyvinvointiin. Koira voi siis oppia monella tavalla, mutta positiiviseen vahvistamiseen perustuvat metodit parantavat myös koiran ja ohjaajan välistä suhdetta, mikä onkin erityisen tärkeää noutajalajeissa, joissa koira työskentelee kaukana tietyissä olosuhteissa myös ohjaajastaan.

Käy tutustumassa artikkeliin, joka sisältää myös lähdetietoa!

Terkuin Heli

Ilon kautta oppiva koira voi hyvin

Eläinten Hyvinvointikeskus (EHK) on kansallinen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto, joka toimii Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteydessä Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella